Cursos i tallers


Empoderament digital per a la gent gran: perquè els més grans entenguin i usin (bé) Internet i les xarxes

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Google+0Share on LinkedIn0

El curs proposa la capacitació en tecnologies de la informació per a gent gran a través de la gestió col·lectiva d’un bloc. Es pretén incidir en millorar els seus coneixements d’edició gràfica i de textos, tractament, gestors de continguts online i xarxes socials de difusió (sobretot Facebook i Twitter però també Instagram o Google+).