Cursos de periodisme i comunicació per a empreses i fundacions privades impartits per SomAtents

Cursos a
empreses i fundacions

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Google+0Share on LinkedIn0

Com millorar l’efectivitat dels gabinets de premsa

Sabeu que som periodistes i professors de periodisme, i que hem tractat i hem treballat amb desenes de gabinets de premsa o de comunicació, així que… Prou de teories!: a partir de la consulta amb destacats periodistes de diversos mitjans, que tot sovint tracten amb gabinets de comunicació, hem elaborat una guia detallada de les habilitats que calen i de les pràctiques recomanades a qualsevol gabinet de comunicació (privat o públic) per ser exitós en la seva comunicació amb la premsa. ¿No voleu saber quines són? Garantim l’èxit!


Sí, tinc un projecte!

Com desenvolupar una idea fins que sigui un projecte i, finalment, una realitat

Tenir una bona idea és només l’inici del projecte. Moltes bones idees han mort de pura inanitat, o per manca d’eines de gestió dels processos creatius. L’objectiu del curs és ensenyar als participants com convertir una idea en un projecte viable dins d’un context professional competitiu i exigent. Per a tal fi, s’exposaran els processos bàsics dels processos d’investigació i es dotarà els alumnes de les eines de la recerca social. Al final del taller, els participants han de ser capaços de formular un projecte i de desenvolupar el cronograma i les accions requerides en cada moment perquè arribi a ser una realitat factible.


Com elaborar i organitzar una estratègia de difusió per xarxes socials

El seminari mostra tots aquells recursos que permeten a l’usuari rebre, produir, emetre i difondre informació i coneixement en un context de comunicació 2.0, multimediàtic i de codi lliure. Així mateix, descriu el canvi en les possibilitats de consum que aquestes eines han provocat en la comunicació de masses. Es donaran, així mateix, les eines per comprendre la idiosincràsia de cada xarxa i per extreure’n els beneficis comunicatius per al nostre projecte o empresa.


La teva empresa té una història: ¿com crear projectes narratius d’identitat empresarial?

L’estratègia de comunicació interna i externa d’una firma no pot oblidar que les audiències, els treballadors i els clients perceben les marques com a històries. ¿Sabem com construir-les? ¿A partir de quines característiques la podem construir i de quina manera? La teva empresa té una història, i a tothom li agrada escoltar històries interessants i boniques, amb intriga, amb amor o amb humor. De superació. De dura competència. D’amistat. Les històries ens personalitzen i ens fan distintius. No ens podem permetre no dominar els mecanismes amb què es construeix. ¿Com la construirem i com la farem arribar? A partir de les eines de la poètica aristotèl·lica i de la teoria narrativa, destacats contadors d’històries, des del periodisme i des de la literatura, impartiran les sessions, que acabaran amb un projecte d’identitat narrativa per a la vostra empresa.


Diguem-ho tot, diguem-ho bé: eines de comunicació per a un nou lideratge

¿Què és el que fa que un professional o un responsable siguin bons comunicadors? La resposta és cada cop més sabuda: saber escoltar, capacitat d’empatitzar, conèixer bé la seva audiència. ¿Sabem liderar, quan toca, projecte compartits i cooperatius? ¿Sabem dir les coses, sobretot quan són conflictives? Sabem fer sentir que la gent que ens acompanya és important? Sabem motivar? Sabem aportar les nostres capacitats sense imposar-les? En definitiva, tenim prou recursos expressius i de comunicació per exercir aquest nou lideratge horitzontal i cooperatiu que avui cal en els nostres projectes? Deixa’ns que t’ajudem, acudint a les eines de l’antiga i la nova retòrica, i als consells dels més destacats gestors empresarials.


Cursos a empreses i fundacions

Tots els cursos són adaptables a les necessitats de l’empresa o la fundació. Oferim també cicles, conferències o xerrades.

Per a més informació: info@somatents.com

Cursos a demanda