Joan Bernà

Redactor i responsable de cursos i tallers

Professió: Politòleg i periodista

Twitter: @joanberna

Email: joanberna@gmail.com

L'hàbitat natural del Joan Bernà és el carrer. Periodista inquiet, abocat a la dinamització comunitària amb projectes educatius i sempre repensant el món urbà des d’una cosmovisió 'underground'. A peu de carrer i a peu de foto, acostuma a signar reportatges amb càrrega política i en defensa de la causa periodística. A banda i banda, l’acompanyen càmera, bolígrafs i acció!  

ARTICLES DE L’AUTOR