David Vidal

Redactor, editor i responsable de cursos

Professió: Periodista i professor a la UAB

Twitter: @dvidalcastell

Email: david.vidal.castell@gmail.com

Professor de periodisme cultural i literari, col·laborador en diversos mitjans, ha escrit articles i algun llibre sobre la crisi i el canvi del periodisme i sobre com s'ho fa per conèixer i construir la noció del que és real i seduir l'audiència. Els seus alumnes saben que és deixeble de Talese i Carver i els que el llegeixen s'adonen que veu el món amb la intensitat, la senzillesa i la malenconia d'un quadre de Hopper.