Cristina Allué

Redactora i responsable de disseny

Professió: Periodista i dissenyadora gràfica

Twitter: @crisallue

Email: cristina.garde@gmail.com

Com a periodista, fa llargues immersions en el pensament i les filosofies, ja que li ajuden a transitar pels llocs obscurs, els espais d'ombra i les anomalies. Com a artista gràfica i dissenyadora, ordena la imatge de SOMATENTS. La fa 'pop' o 'minimal'. Li posa humor o ritme i, si cal, imprimeix una capa de seriositat i després pregunta: "Us agrada?".

ARTICLES DE L’AUTOR