Catalina Gayà

Redactora i editora

Professió: Periodista i professora a la UAB

Twitter: @catalinagaya

Email: catalina.gaya@gmail.com

-